Domů > Aktuálně z domova > Luděk Prokop : Zamyšlení nad slovy státníka Putina

Luděk Prokop : Zamyšlení nad slovy státníka Putina

Mnohdy se jeví, že zaměstnanci masmédií nemohou mít žádné potomky. Žádné děti, žádná vnoučata. S bohorovností těch, kteří je ovládají, přiživují válečnou atmosféru a připravují veřejnost na myšlenku nevyhnutelnosti války. Místo toho, aby před válečným nebezpečím usilovně a důrazně varovali. Zarputile a usilovně „vyrábí“ představu o jediném nepříteli lidstva, o agresivním Rusku. Z řad volených zástupců lidu, tu a tam ojediněle zazní nebetyčná nehoráznost typu – atomová válka s Ruskem, by byla válkou za svobodu.

Bombardování při agresi západních mírotvorců do cizí země, bylo ikonou demokracie nazváno, vzdor zabitým a zmrzačeným dětem, „bombardováním humanitárním“. Rozšiřování počtu základen NATO kolem Ruska, je vydáváno za obranné akty a obranné reakce Ruska jsou vydávány za agrese. Stejně tak rostoucí počet agresivních provokací vůči Rusku, je vydáván za mírotvorné, plně oprávněné zastrašování našeho jediného a společného agresivního nepřítele, při čemž jakékoli jeho reagování na sílící provokace, slouží jen za důkaz o jeho agresivitě. Veřejné mínění je masovou manipulací připravováno na oprávněnost vyvolání války se zmíněným jediným nepřítelem.  Nepřítelem vydávaným za izolovaného agresora bez spojenců, takže jeho zničení by mohla být brnkačka. V zájmu takových a podobně absurdních myšlenkových pochodů, se zaměstnanci masmédií raději nevěnují dostatečně plně reálným úvahám o silně pravděpodobném spojenectví ve zbrani, mezi Ruskem a Čínou. Případně o spojenectví i s dalšími zeměmi, pro které je, stejně jako pro samotné Rusko, vývoz demokracie a její, mnohdy až agresivní vnucování, včetně specifických zvláštností demokratické morálky západních zemí, zcela nepřípadné a nestravitelné. A tohle všechno s podceňováním síly a národního charakteru Ruska, může vyústit do atomového armageddonu.

Demokratická média se odmítají zabývat takovými prkotinami. Proč asi? Zamýšlení nad pravděpodobností takových a souvisejících možných reálií, by mohlo vést k masovému odporu drtivé většiny lidí, proti válce, proti přípravám války a proti tvorbě válečné atmosféry. A to se evidentně vládcům nad masmédii nehodí do jejich záměrů.  O tom zda a jak skvěle, jsou tito mediální vládcové na válku, řešící přelidněnost na naší planetě připraveni, lze jen spekulovat a fabulovat. Stejně tak i o jejich podzemních betonových sídlech připravených k přežití vyvolených v relativním pohodlí, nebo o tom, zda jejich představy o nadvládě nad světem, který po Armageddonu  ještě možná zůstane, mají jakékoli opodstatnění, zda vyvolení soudruzi, nebo jejich akademičtí pohůnci, neudělali ve výpočtech nějaké matematické, prognostické, či jiné chyby.

S pravděpodobností, hraničící s jistotou lze říct jediné. Pokud se kdokoli ze zástupů masmediálních zaměstnanců, připravujících nás na nevyhnutelnost spravedlivé války za svobodu s jediným nepřítelem, tj. s Ruskem, pokud někdo z nich usilovně sám sebe přesvědčuje o tom, že jeho a jeho rodiny se armageddon týkat nebude, tak se velice hluboce mýlí. Dokonce se v tomto ohledu hluboce mýlí i naši přisluhující lokajští politici, považující sami sebe ve zjevné choromyslnosti za ty, kteří náleží mezi nedotknutelné vyvolené. Mezi přeživší vyvolené možná, možná mohou patřit ti předem připravení, vybavenými protiatomovými kryty zaopatření, vládci všehomíru. Tedy pokud jejich akademičtí pohůnci, neudělali zmíněné výpočetní a prognostické chyby. S velkým otazníkem mohou přežít vykonavatelé skutečných vládců, kteří válku připravují a hodlají válku vyvolat.

Masy masmediálních lokajů předurčených k likvidaci, žijí dneškem a nemyslí na zítřek, myslí jen na sebe, nikoli ale na své potomky, jsou pro válečné dobrodružství mocných zatím, prozatím potřební.

A ve své sobecké zaslepenosti a zahleděnosti do sebe samých, místo aby v životním zájmu vlastních potomků vehementně burcovali veřejnost proti válce a jejím přípravám, válce a přípravám na válku uctivě přisluhují.

Závěrem tohoto zamyšlení si dovolím citovat část z projevu ruského prezidenta Putina k žurnalistům mimo jiné o tom, že jen slepě opakují lži a dezinformují ohledně protiraketového systému ve východní Evropě. :

Rok co rok víme, co se stane, a oni vědí, že to víme. Jen vám pořád lžou, a vy tomu věříte, a pak to šíříte mezi obyvatele svých zemí. Vy zřejmě necítíte to bezprostřední nebezpečí – a to je to, co mě děsí. Jak můžete nerozumět tomu, že je svět zatahován směrem, ze kterého není úniku? A během toho předstírat, že se nic neděje? Já už nevím, jak vám to vysvětlit.

Tato slova ruského prezidenta, představitele velmoci, kterou Rusko nesporně je, jsou velice důležitá i závažná, protože nesporně souvisí se sdělením, že na planetě hrozí třetí světová a ke všemu jaderná válka. Vyvstává otázka kardinální,  jak je vůbec možné, že hlídací psi demokracie a svobody slova, jak je vůbec možné, že taková slova ignorují? Pokud by alespoň částečná odpověď mohla být obsažena v uvedeném zamyšlení, pak nám moc naděje na poklidné žití nezbývá.

 1. Štěpán Forgáč
  27.08.2016 na 13:25 | #1

  Pochody hrdosti? Nebyl by výstižnější název: Pochody užitečných idiotů?

 2. Luděk Prokop
  23.08.2016 na 18:56 | #2

  @Cynyc
  Menší připomínka a dotaz. Nebyl to Putin, kdo vyhrožoval neposlušným zemím kroucením rukou. Ta infantilní hrozba zazněla od vládce demokracie v USA. To byly míněny ty hodnoty propagované na pochodech hrdosti?

 3. Cynyc
  23.07.2016 na 13:35 | #3

  Celý článek je jen rozvedením hesla, pod kterým demonstrovala „mírová“ hnutí v západních zemích placená Kremlem: Raději rudý než tuhý. Jinými slovy, protože má Rusko jaderné zbraně, máme se preventivně připosrat, zahodit všechny hodnoty, na nichž je západní civilizace vybudována, a začít sloužit diktátorovi Putinovi. K zblití.

 1. Žádné zpětné odkazy