Přímá demokracie

05.08.2013

Proč říkáme ANO přímé (polopřímé) demokracii

Zkušenosti z mnoha zemí ukazují, že příznivým prostředím pro řešení problémů zastupitelské demokracie je tzv. přímá demokracie (resp. participativní demokracie). Nejde o „čistou“ přímou demokracii, ale uplatňuje se tzv. demokracie polopřímá, kdy je rozhodování zvolených zastupitelů doplněno metodami přímé účasti občanů.      

V praxi si ale nepředstavujeme, že by stávající systém měl být úplně zrušen a občané by měli přímo rozhodovat o všem. To je technicky neproveditelné i v současné době informačního a technologického boomu. Občan ale bude rozhodovat pokaždé, pokud to uzná za nutné. Proto kdykoliv zde hovoříme o přímé demokracii, mluvíme o demokracii polopřímé.

Zjednodušeně můžeme polopřímou demokracii popsat takto:

O většině veřejných záležitostí rozhodují zvolení politici až do okamžiku, kdy si veřejnost přeje vstoupit do rozhodování (protože je třeba s rozhodnutím politiků nespokojena) a má k tomu nezadatelné právo. Občané mají možnost rozhodovat v lidovém hlasování o všem, o čem mohou rozhodovat zastupitelé, které si zvolili. Občané mohou svým hlasováním zrušit rozhodnutí zastupitelského orgánu, přímo schvalovat nebo zamítat zákony.

Aby se jednalo skutečně o přímou (polopřímou) demokracii, musí být splněny především dvě podmínky:

 • Přímá demokracie je rozhodování o důležitých politických tématech, nikoli o politických představitelích. Právo na odvolání a přímou volbu politických představitelů (přímá volba starostů či prezidenta)  nepatří do přímé demokracie.
 • Proceduru přímé demokracie může zahájit zákonem stanovený počet občanů nezávisle na přání vlády či parlamentu.

Přímá demokracie má tři základní prostředky:

 1. Referendum
 2. Iniciativu
 3. Alternativní návrh

Všechny tyto prostředky se mohou v občanské společnosti objevovat v různých formách a mohou být realizovány různými způsoby.

 1. Referendum: Právo, zákonem stanoveného počtu občanů, odmítnout nebo akceptovat rozhodnutí úřadů pomocí všeobecného lidového hlasování.
 2. Iniciativa: Právo, zákonem stanoveného počtu občanů, navrhnout všem voličům zavedení nového zákona či jeho novelu. O návrhu je pak rozhodnuto lidovým hlasováním – referendem.
 3. Alternativní návrh: Právo úřadů či zákonem stanoveného počtu občanů učinit alternativní návrh v rámci kontextu iniciativy či referenda. Rozhodnutí o návrhu je učiněno prostředky lidového hlasování.

V České republice je v současnosti z prostředků přímé demokracie uzákoněno obecným zákonem pouze místní referendum.

Jednou jsme již také měli možnost hlasovat v celostátnímu referendu – o vstupu ČR do EU. Nebylo to ovšem na základě obecného zákona o možnosti konat lidové hlasování, ale pouze díky zvláštnímu zákonu o referendu o našem vstupu do EU. V případě nutnosti vyhlášení všeobecného referenda je tedy zatím vždy nutné přijmout speciální zákon.

Pokusy na uzákonění všeobecného referenda, kterých bylo dosud 12, zatím vždy ztroskotaly na odmítnutí tohoto zákona některými politickými stranami.

Zůstává tak nenaplněna Ústava ČR, která ve svém čl. 2 říká: „Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.“

Revoluce nesmí být projevem frustrace, nýbrž vůle a naděje. Demonstrovat za pád vlády bez vůle a představy o následných krocích, které jsou mnohem důležitější než samotný pád vlády, je nezodpovědné. Chtějme víc, chtějme svobodu a přímou demokracii, jděme za tím důsledně, ale jako lidé. A to z těchto „elit“ udělá historii. Ale samotné jejich odstavení a ponížení žádnou změnu nepřinese.

.

Proč říkáme NE zastupitelské demokracii

Pokusím se srozumitelně (i pro laiky) vysvětlit principy a rozdíly :

V průběhu posledních 200 let se vyvinul dnes všeobecně používaný systém tzv. zastupitelské demokracie. V něm funguje systém politických stran, které se ucházejí o přízeň voličů. Ve volbách si lidé svobodně zvolí několik svých zástupců, kteří jsou posléze zmocněni rozhodovat o veřejných záležitostech jménem svých voličů.      

Zastupitelská demokracie se však potýká v dnešní době s řadou problémů. Přestala být demokratická. Ačkoliv občané mají možnost hlasovat a vybírat si z více politických stran, v praxi je mezi jejich programy stále menší rozdíl. Lidé to cítí a stále méně jich chodí k volbám. Navíc je tu  problém financování volební kampaně korporacemi a jejich stále větší komercionalizace. A nejen korporacemi – vzpomeňte si na několik „příběhů“ z minulosti. Přeborníci v této oblasti jsou z ODS. Jména Lajos Bács (z Maďarska) a Radjiv M. Sinha (z Mauricia) byla uvedena v daňovém přiznání ODS z roku 1995 k zastření 15-ti milionového daru od bývalého tenisty a majitele zprivatizovaných Třineckých železáren Milana Šrejbra. Důvodem tohoto zastírání byl fakt, že sponzorskému daru předcházela půlmiliardová státní dotace na odstranění ekologických škod od vlády Václava Klause. A co případ Drobil, Knetig, Michálek. Dle náznaků i poslední aféra Rath – 7 milionů bylo na financování volební kampaně. Sponzoři nedávají peníze zadarmo, pouze za protislužbu. A tím jsou strany a politici vydíratelní !

Obranáři zastupitelského systému často uvádí, že ten problém je pouze našim národním sportem, že tací politici se vyskytují pouze u nás, že to lze změnit lepší kontrolou a nastavením parametrů (naivita, slepost, obavy ze změny, …? ) Není to pravda, problém a krize tohoto systému je celosvětová. A neléčitelná běžnými prostředky. Není pravda, že není lepšího systému, jak nám tvrdí „ONI“, jimž současný systém vyhovuje při tunelování a podvodům.

Mezi další zásadní problémy zastupitelské demokracie patří:

 • Politická elita začíná sama sebe chápat jako skupinu vyvolenou k tomu, aby určovala co je a co není pro společnost dobré.
 • Vytvořila se stabilní skupina několika málo politických stran, které se střídají u moci a i pouhá účast v opozici je pro ně dostatečným zdrojem moci, vlivu a ekonomického prospěchu. To však snižuje motivaci respektovat požadavky veřejnosti.
 • Občané nemohou rozhodovat o konkrétních kauzách, pouze si volí abstraktní balíky koncepcí v podobě jednotlivých politických stran. Často tedy musí s tím, co chtějí, hlasovat i pro to, co nechtějí.
 • Korupce – je-li rozhodování v otázce veřejného zájmu výhradně v kompetenci úzké skupiny jedinců, přičemž celá řada informací podléhá různým formám utajení, otvírá se tak doširoka brána různým zájmovým skupinám, které prostřednictvím korupce a manipulace s informacemi prosazují svoje zájmy na úkor zájmů veřejnosti. (proto třeba ČEZKO …)
 • Nemožnost zasahovat do akutálního veřejného dění vede obyčejné občany k pocitu, že nemají na nic vliv a nemohou nic změnit. Volební účast stále klesá (v roce 1990 při volbách do České národní rady byla účast 96.8%, v roce 1992 85.1%, v roce 1996 do Poslanecké sněmovny 76.1%, v roce 1998 74% a v roce 2002 již pouze 58.2%. Při volbách do jiných institucí je ještě mnohem nižší). Nízká účast pak posiluje moc radikálních a jinak nevolitelných stran (viz.Věci veřejné). K moci se dostává strana, kterou volilo jen nepatrné procento z celkového počtu voličů. Nebo nevolil nikdo (LIDEM) ! Neúčast na rozhodování likviduje pocit zodpovědnosti za sebe i společnost. Proto jsme dnes tam, kde jsme – naprostá apatie a rezignace voličů.

Aby došlo ke změně, musí přijít nová revoluce. Obávám se, že samet už vyšel z módy … Dnes je jiná situace jak vnitropolitická, tak mezinárodní. Spouštěcí mechanismus může přijít zvenčí. V Evropě je totiž oficiálně bez práce více než 25 000 000 obyvatel. Navíc přibývá válečných konfliktů, vedených právě v zájmu obhájců a vládců těchto zkorumpovaných „zastupitelských“ systémů.

autor : Jindra Patka  (zdroj : Wikipedie, internet)

————————————————————————————————-

Není pravdou, že chceme zakazovat politické strany, není pravdou, že chceme znemožnit účast ve volbách členům politických stran. Ale každý za sebe a za své … A bez vedoucí úlohy politických stran.

Motto pro váhavé : Nikdy se nevracej do minulosti, protože to zabíjí tvůj drahocenný čas. Příběhy se neopakují, lidé se nemění. Nikdy nikoho nečekej. Nestůj na místě. Jdi jen vpřed, neohlížej se. Lidé, kteří jsou ti souzeni, tě doženou nebo budou kráčet stejným směrem. Nech lidi odejít – pokud se vrátí – patří k tobě, pokud ne – ani nikdy nepatřili…

Komentáře jsou uzavřeny.