Admin : Nesmrtelný pluk v České republice

29.04.2016 Bez komentářů

Přijďte s námi uctít statečnost našich předků prostřednictvím neformálního spolku  NESMRTELNÝ PLUK, k němuž se hlásí Český svaz bojovníků za svobodu, Svaz vojenských veteránů ČR, Společnost Ludvíka Svobody, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel a Spolek za evropskou multikulturní společnost.

Dne 8. května 2016 bude pořádána úvodní akce Nesmrtelného pluku v České republice,  pochod potomků našich předků, kteří přispěli k vítězství nad fašismem.

Účast na akci je dobrovolná a akce nesmí být zneužita k jakékoliv politické propagaci.

Zdroj a více:  zde
.

Ing. Václav Princ : Z diskuzního fora Naděje

27.04.2016 komentáře 2

Nehodnoťte prosím, lidi podle toho, co říkali, co říkají, koho a jak hodnotí, ale jestli žili a pracovali sami poctivě.
Lidi v parlamentu bych po 8 letech všechny vyhodil, pokud je stát zadlužený, pod mosty spí bezdomovci a bavíme se o hladových dětech, milionech chudých a rozpadlých rodin. Navíc v době, kdy je stát ohrožený a nikoho to z těch nahoře nijak neirituje.

Číst více …

Doc. Ilona Švihlíková – Jak jsme se stali kolonií

27.04.2016 komentáře 2

Zdroj : zde

Admin : Trochu pravdy od Mnislava Zeleného

26.04.2016 Bez komentářů

ZelenyMnMnislav Zelený (* 3. srpna 1943 Praha) je český etnolog, spisovatel a novinář. Podnikl řadu výprav mezi indiány Latinské Ameriky. V letech 1996 až 2001 byl velvyslancem ČR v Kolumbii a Ekvádoru.

Moudro od jednoho čtenáře  (Milana Pálky) :

Vždycky mě strašně rozčílí, že máme tolik vzdělaných a moudrých lidí, ale ve vrcholné politice sedí samí kreténi a gauneři…

Dvě videa s Mnislavem Zeleným : zde  a   zde

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Dobrá vláda se pozná podle štěstí národa, takovou chceme mít

22.04.2016 Bez komentářů

Růst HDP dosažený okradením národa ke štěstí nevede

Na jižním úbočí Himalájí je maličká země Bhútán a vládne tam osvícený monarcha, který dosud nebyl odstraněn, protože tak malou, chudou a odlehlou zemi se asi nevyplatí obsadit a vykrást. Díky tomu je Bhútán příkladem, že vládnout se dá i podle rozumu a ve prospěch obyvatel. A  nemusí to být ani žádná opěvovaná demokracie, která, jak to známe, skutečnou demokracií ani nebývá a vládnou peníze a cizí zájmy.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags: , ,

Štěpán Forgáč : Demokratizovat stát skrze stát je nesmysl

16.04.2016 Bez komentářů

Tvrdím, že státy, soustátí a privátní kapitál byli/jsou/ budou spojenci v ovládání lidu. Demokracie v rámci synergie jejich moci byla/je/bude nemožná.

Je tedy demokracie vůbec možná? Ano, je možná za předpokladu opuštění současného modelu společnosti. Nejprve je nutno si uvědomit, že není demokracií. Dále, že nový, skutečně lidově mocenský model společnosti je nutno hledat mimo stát, přesněji řečeno mimo jeho mocenský charakter.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Jak udržet lékaře a zdravotní sestry v republice

11.04.2016 Bez komentářů

V roce 1995 jsem slyšel od řeckého profesora, že není třeba litovat nákladů ztracených tím, že někteří na náklady státu vystudovaní lékaři odcházejí do ciziny. Řekl, že většinou se do Řecka vrátí a přinesou cenné zkušenosti. Moc mne nepřesvědčil, ale jen málo lékařů a sester tehdy od nás odcházelo. Postupem času západní státy, vědomy si kvality našich absolventů, zlepšovaly podmínky pro jejich přijetí a naopak obtížnost získávání samostatnosti a dlouhá doba k tomu potřebná v ČR při nejmenším přetrvávala.

Číst více …

Admin : Našim milovaným politikům …

07.04.2016 Bez komentářů
Categories: Aktuálně z domova Tags:

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Klíč k nápravě financování veřejného zdravotnictví

06.04.2016 Bez komentářů

 Na co musí mít veřejné zdravotní pojištění peníze

Ústava ČR ukládá státu, aby zajišťoval dostupnost zdravotní péče pro každého občana. Jde o rovný přístup k patřičné, to jest úplné a kvalitní péči,  jak to blíže určují další zákony vyšší právní síly. Stát odpovídá za fungování veřejného zdravotnictví, schopného poskytovat garantovanou péči kvalitně a hospodárně.

Ústava ČR také stanoví, že tato péče se přímo neplatí, hradí se solidárně z veřejného zdravotního pojištění, což pro stát znamená zřídit a mít pod kontrolou veřejnou zdravotní pojišťovnu.

Číst více …

Admin : Byl jednou jeden think-tank Evropské hodnoty …

06.04.2016 Bez komentářů

 Správní rada – určuje dlouhodobé programové priority think-tanku Předseda: Radko Hokovský Místopředseda: Jan Famfule Místopředseda: Jakub Janda Dozorčí rada – dohlíží na dodržování stanov a hospodaření sdružení Předseda: Jiří Kopal Členka: Jana Holcová Člen: Petr Holec Management – realizuje činnost think-tanku Výkonný ředitel: Radko Hokovský Zástupce ředitele pro politické záležitosti: Jakub Janda Zástupce ředitele pro finanční a projektové řízení: Jan Famfule

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Aby Česká národní banka sloužila českému národu

31.03.2016 komentáře 4

Otevřené dopisy poslané panu prezidentovi ve věci poškozování České republiky Českou národní bankou vyvolaly živý zájem a potvrdilo se, že mají širokou podporu  občanů. Zatím však nepřinesly viditelný výsledek a proto zopakuji a doplním základní argumenty o které se nutnost nápravy opírá.

Nejen podle občanského pohledu na věc, ale také po odborném ekonomickém rozboru dost překvapuje, že se nikdo z odpovědných činitelů nezabývá kvantifikací obrovských ztrát třeba jen v zahraničním obchodu, které banka způsobuje. Snad ještě hůře na tom je chápání právní stránky věci.

Číst více …

Luděk Prokop : Návštěva z Číny, Kalousek, Štětina, Bursík a Kocáb.

30.03.2016 Bez komentářů

Dobré vztahy s Čínou mohou být pro ČR jen k dobrému, stejně jako pro Anglii a další státy, jejichž počínání jindy a jinak, hujerovsky napodobujeme. V souvislosti s návštěvou čínských představitelů však nikoli, nejspíš pro představu mediálních ideologů, že by za jejich pinoživé snahy, plivat jedovaté sliny na zemi hostů z Číny, mohla přijít pochvala z výše zmíněných států, kde hosty z Číny vítají s úctou.

Číst více …