Archív

Příspěvek oštítkován ‘ČNB’

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Zločiny ČNB

02.07.2016 Bez komentářů

Ministr Babiš škrtí výdaje, aby udržel schodek 60 miliard Kč, ale nedbá toho, že ČNB v témže roce vyhodí jen při vývozu 330 miliard Kč navíc.

Dne 30.6.2016 ohlásil končící guvernér Singer, že ČNB bude intervencemi udržovat kurs 27 Kč za euro ještě nejméně o rok déle. Nemohl poukázat na klady tohoto opatření, protože má jen zápory, a tak se mlhavě zmínil o Brexitu, ovšem ten, pokud by nás ohrožoval, tak jen následkem intervencemi obstarávané svázanosti koruny s eurem.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Co musíme změnit

20.06.2016 Bez komentářů

Tento článek je o penězích, které nedostáváte, o přizabitém státě, a o tom, co musíme změnit.

Běží dvacátý šestý rok od okamžiku, kdy se lidé dobré vůle těšili, že opravíme, co je potřeba opravit, a budeme během několika let opět lepší, než naši západní a jižní sousedé. Ve srovnání s vývojem Československé republiky po první světové válce a Německa po druhé světové válce, byl však vývoj České republiky po roce 1989 přímo katastrofální.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

06.05.2016 komentáře 4

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi, prezidentu České republiky

Vážený pane prezidente,

         je pěkné, že asi 70% občanů České republiky je spokojeno s tím, jak si vedete v prezidentské funkci, všechny je ovšem neznám, ale spolupracuji s aktivisty, kteří jsou typickými reprezentanty této většiny občanů. Máme zásadní problém. Zatímco, například, ve věci těžkého ohrožení migrací hájíte národní zájmy tak, jak je třeba, ve věci ničivé činnosti ČNB se na Vás obracíme marně.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags: , ,

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Aby Česká národní banka sloužila českému národu

31.03.2016 komentáře 4

Otevřené dopisy poslané panu prezidentovi ve věci poškozování České republiky Českou národní bankou vyvolaly živý zájem a potvrdilo se, že mají širokou podporu  občanů. Zatím však nepřinesly viditelný výsledek a proto zopakuji a doplním základní argumenty o které se nutnost nápravy opírá.

Nejen podle občanského pohledu na věc, ale také po odborném ekonomickém rozboru dost překvapuje, že se nikdo z odpovědných činitelů nezabývá kvantifikací obrovských ztrát třeba jen v zahraničním obchodu, které banka způsobuje. Snad ještě hůře na tom je chápání právní stránky věci.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Otevřený dopis prezidentu republiky Miloši Zemanovi

14.03.2016 1 komentář

Vážený pane prezidente,

smutná zpráva (pořad OVM v ČT), že Česká národní banka vydala jen během ledna aúnora 2016 na znehodnocování české koruny dalších 114 miliard Kč, nás nutí připomenout, že se potvrzuje, co kritického již bylo o akci ČNB napsáno, a že jste jediný, kdo může na porušování zákona o České národní bance reagovat hned. Zároveň se jeví jako naléhavé podat na odpovědné funkcionáře ČNB trestní oznámení kvůli podezření, že prosazují jiné zájmy, než které podle zákona o ČNB prosazovat mají.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Otevřený dopis panu prezidentovi

13.02.2016 Bez komentářů

Vážený pane prezidente,

píšu Vám za početnou vrstvu těch, kteří ve Vás vidí svého zastánce.

Podle posledních zpráv jste možná již četl „Otevřený dopis“ poslaný Vám 1.2.2016, ale události v téže věci mezitím pokročily natolik, že to vyžaduje další dopis. Chtělo by to možnost rychlejší komunikace.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Otevřený dopis panu prezidentovi ve věci peněz nás občanů

01.02.2016 Bez komentářů

Sotva někoho překvapil výsledek srovnání kupní síly českých, německých a rakouských mezd a platů, které uveřejnily odbory, a vyšla nám zhruba polovina toho, co oběma sousedům. To mi připomnělo listopad 2013, kdy ČNB zaútočila na českou korunu. A tehdy mne napadlo, že kdyby Rada ČNB skutečně chtěla zvýšit inflaci, mohla podpořit zvyšování příjmů obyvatel, které potřebuje startovní impuls větším zvyšováním mezd ve sféře státního vlivu a v návaznost na to i důchodů a sociálních dávek. ČNB ukázala, že pro ni není problém natisknout startovací kapitál a ten by v tomto případě účelně sloužil a nebyl umrtven v dluhopisech.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Novoroční bilance I

01.01.2016 komentáře 2

NOVOROČNÍ BILANCE PO DVACETI ŠESTI LETECH ŠPATNÉ SPRÁVY STÁTU –  díl první

Dvacet šest let je generační rozdíl, moc dlouhá doba k napínání naší trpělivosti a určitě dost dlouhá doba na to, abychom podle stavu státu na začátku a na konci tohoto období mohli spolehlivě posoudit, jak se dbalo zájmů obyvatelstva. Řeči o tom, že vláda, nebo vedoucí politik, třeba Kadáfí, nebo Putin, přece měli, nebo mají vady, ztrácí na významu, když zjistíme, že zemi pozvedli nebývalým způsobem. Proto jejich odpůrci usilují o to, aby stav věcí byl utajen.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Guvernér ČNB vyhlásil, že hodlá škodit ještě celý příští rok, déle než je jeho funkční období

06.11.2015 komentáře 3

Guvernér Národní banky Singer využívá slabosti a neschopnosti našeho Parlamentu k tomu, aby co nejdéle poškozoval naše národní zájmy, dokonce ještě po skončení svého mandátu předsedy bankovní rady (BR ČNB). Za svou práci pro zahraniční finanční systém tak může získat maximální ocenění. Podle jeho prohlášení ze dne 5.listopadu 2015 se zdá, že si je vědom, že prezident by ho mohl ještě aspoň na zbytek funkčního období odvolat. Proto vyhlásil, že ČNB má nyní závazek českou korunu ještě rok znehodnocovat, a to bez ohledu na případný jiný názor bankovní rady.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags: ,

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Jak jsou poškozováni důchodci

Češi, Moravané, Slováci i Slezané doplatili po roce 1989 na to, že si dali většinově vnutit představu, že pravicovost je něco lepšího a neuměli zvážit, že sociální ohleduplnost a spravedlnost vlastně chceme zlepšit a ne odbourat a že chceme jednat racionálněji než předtím a že nesmíme mlčet, když privatizátoři kradou náš majetek. A většina z nás se dala zmanipulovat a stejné lumpy volila znova a znova. Výsledek je ten, že střední vrstvy společnosti jsou na tom hůře, než by mohly být a sociálně slabší vrstvy, jako důchodci a matky malých dětí, jsou na tom špatně.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Nejvyšším ústavním činitelům chybí znalost a smělost

Prezidenta Zemana navštívili pánové Štěch a Hamáček, předsedové komor našeho parlamentu. Mluvili, mimo jiné, o činnosti České národní banky. Je hezké, že jsou si vědomi, že zastupují celý národ a vnímají, co si běžný občan myslí o ČNB. Jejich stanoviska však měla být podložena úplnější znalostí problému a dostatečně smělá, jak by u tribunů lidu náleželo. Česká televize nejvíce citovala předsedu senátu Štěcha, který se doprošoval, aby ČNB aspoň trošku polevila v tom, co dělá. Ovšem ona to dělá úplně špatně, takže ten kompromis by byl stále ještě špatný.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags: , ,

Ing. Josef Mrázek, CSc. : ČNB v cizích službách dále škodí

Trvalou vadou naší ekonomiky je kurzové podhodnocení české koruny, kterému se dosud nikdo nepokoušel čelit, a zmenšovalo se jen samo vlivem křiklavého nesouladu kurzu a hodnoty koruny. Tuto přirozenou tendenci narušovala ČNB intervencemi, které vypadaly jako opovážlivé spolčení s vývozci, a byl to pravý opak toho, co by soudný člověk považoval za vhodné. Byly to však drobnosti proti masivnímu útoku proti koruně, který v rozporu se svým zákonným určením provedla ČNB v roce 2013.

Číst více …