Archív

Příspěvek oštítkován ‘fašismus’

Admin : Fašismus v USA – konec demokracie

21.11.2015 1 komentář

 Americká sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona pozastavující přijímání syrských a iráckých uprchlíků. (K tomu poznamenal Zdeněk Kořistka vtipně …)

Očekávám razantní kroky směrem k USA, které tyto demokratické hodnoty svým skandálním hlasováním pošlapalo. Kongres USA by měl být označen za hnízdo fašismu.

Číst více …

Admin : Proč nesouhlasím s přijímáním uprchlíků

09.09.2015 komentáře 2

1. Abych mohl souhlasit, musí být nejdříve oficiálně na mezinárodní i vládní úrovni pojmenován důvod, proč uprchlíci opouští své domovy. A tím důvodem jsou regionální války, rozpoutané a podporované v naprosté většině státy NATO – tedy USA, Velká Británie, Francie, … Uprchlíci pochází převážně z těchto zemí – Irák, Afghánistán, Libye, Sýrie, čekejme také Ukrajinu a další …

Zdůvodnění uprchlické krize naší vládou a premiérem Sobotkou je vyjádřením typicky „protektorátním“.

Číst více …

Luděk Prokop : Už zase tu máme výzvy a s podepisováním

Vládní propagandu, která nám tolik lezla krkem, masírování mas, jak a co si mají myslet. Když jsem s údivem sledoval v ČT sdělení o tom, kolik stovek vědců již podepsalo jejich vědeckou výzvu, okamžitě následovalo znechucení vzpomínkou na obdobné podpisové akce v tzv. totalitní době. Z podvědomí se neodbytně drala otázka, co tohle zase má znamenat? Ano, lidé již mohli přivyknout, že věci, které se jim kdysi nejvíce zajídaly, zaujmuly v demokracii ještě větší prostor a v horší podobě, než mívaly v totalitě. V horší a ještě méně stravitelné podobě, při čemž jsou provázené takovým všeobjímajícím marasmem, jaký si nedokázali, ani nemohli, vůbec představit.

Číst více …

Luděk Prokop : Neodsuzujme našeho prezidenta

12.04.2015 1 komentář

 Neodsuzujme našeho prezidenta Miloše Zemana, který u mnohých z nás z hrdosti na našeho prezidenta, mávnutím okamžiku vyvolal stud a zklamání. Sám za sebe mohu odpovědně sdělit, že kdyby byly za tzv. totality postihovány neúčasti na prvních májích, nebo kdyby bylo za tzv. totality postihováno odmítnutí podepsat protestní výplody ÚV KSČ proti „pamfletům“ – chartě, „Několik vět“, či podpůrná prohlášení pracujících k různým prohlášením ÚV KSČ, tak bych se hodně rozmýšlel.

Číst více …

Luděk Prokop : Otázky, které je nezbytné vyslovit.

10.02.2015 komentáře 3

Praha 1938

Naší poválečné generaci za 45 let lhaní po válce, s jednostrannou úděsnou propagandou, se zažrala pod kůži zášť k těmto propagačním praktikám opírajícím se o pohrdání lidmi, kalkulujícími se stupiditou lidí. Dlužno dodat, zášť hraničící s nenávistí.
Jedno z mála, v čem tehdejší propaganda neselhala, bylo cílené vypěstování odporu a pocitů hnusu k nacionalismu, k fašismu i k jeho symbolům a k jeho insigniím (odznakům moci). To se této propagandě zdařilo zásluhou masivní propagace značného množství dokumentů, děsivých fotografií a neméně děsivých filmových dokumentů.   Číst více …

Luděk Prokop : Přívětivost k fašismu … /aktualizováno

08.01.2015 komentáře 4

 Tak nevím, nemáme my přívětivost k fašismu nějak geneticky zakódovánu?

Národe! Věz! Moskva, Polsko, Maďaři, židovstvo – jsou tvoji nepřátelé. Likviduj je! Likviduj Židy, Poláky, komunisty, nič je bez milosrdenství…”.

Zamlčme to, popírejme a úpěnlivě zapírejme. A poplivejme prezidenta, že tohle považuje za špatnost a hlavně za to, že si toho povšimnul.     Číst více …

Luděk Prokop : Není-li již pozdě …

12.12.2014 1 komentář

 Otázkou kardinální je, zda už není pozdě na jakékoli prozření.

Nejsem členem ani propagátorem či sympatizantem DSSS. O této straně mám povědomí pouze zásluhou všeobecně šířených dehonestujících reakcí, snah ve více než dostatečné míře předkládaných sdělovacími prostředky a reprezentanty konkurenčních politických stran. Nic platno, že na sjezdu DSSS tato strana odsuzuje, (na rozdíl od Pravicového sektoru a militantních seskupení Ukrajiny), že v usnesení sjezdu odsuzuje všechny totalitní režimy.     Číst více …

Karel Čapek : Bílá nemoc

18.11.2014 komentáře 4

 My starší máme ještě v paměti časy našich studií a povinnou četbu. Mezi „povinné“ autory patřil i Karel Čapek (o jeho vizích se zmiňuje i Prof. Milan Zelený). Díla Karla Čapka varovala před fašismem, líčila jeho starosti o ohrožení demokracie, vzedmutí národní hrdosti během mobilizace i pomnichovské štvanice od anonymních hulvátů.

Dnešní mediální štvanice v Česku (a nejen v něm) a slova amerického prezidenta 10. září 2013 v „Projevu k národu“ a následně i na VS OSN, nápadně připomínají tuto dobu  …   „V sázce jsou americké ideály a principy. To je to, co činí Ameriku odlišnou, co nás dělá výjimečnými.“   Porovnejte …

Dvě ukázky : Bílá nemoc a Člověk proti zkáze.      Číst více …

Admin : Pseudodemokracie

09.11.2014 Bez komentářů

Pseudodemokracie je falešná, nepravá, zdánlivá demokracie.

Kde se vzala?

Během druhé světové války se pokrokový svět sjednotil proti fašismu a proti nesvobodě. Po porážce fašismu se zlo (fašisté) ukrylo před světem a mírumilovný pokrokový svět se dohodl na nových pravidlech, které měly zajistit pořádek ve světě, aby se zvěrstva druhé světové války více neopakovala. Za tím účelem byly přijaty dva významné dokumenty a to Charta OSN a Všeobecná deklarace lidských práv. Mezi lidská práva bylo zařazeno i právo na demokracii, kterým se jednoznačně dává moc lidu.     Číst více …

Luděk Prokop : O novinářce Tereze Spencerové a našem mainstreamu

31.10.2014 Bez komentářů

Světlá, ojedinělá výjimka mezi novináři působícími na  území (stále ještě) naší vlasti, Tereza Spencerová, jakoby stvrzovala úsloví „výjimka potvrzuje pravidlo“. Může být, že profily typu „Parlamentní listy“, zveřejňují její komentáře i další komentáře vymykající se mainstreamu, pro vybuzení jakéhos takéhos zdání svobody slova a opravdové objektivity médií.

Co se zaměstnanců masmédií u nás působících týká, tak se striktně řídí oním pořekadlem „čí chleba jídáš, toho písně zpívej“. Ať si o nás myslí kdo chce, co chce.     Číst více …

Luděk Prokop : Manipulátoři, lháři a popírači pravdy.

07.10.2014 1 komentář

Podporovatelé ukrajinského fašismu.
Parlamentní listy: Takto to vidí mladí. Co napsali středoškoláci do novin o Ukrajině
(Vizitka zmanipulovaného a zdeformovaného myšlení naší studující mládeže).

Fašistickými pučisty vraždení civilisté jsou agresoři a Rusko pomáhající těm, co se dalšímu vraždění postavili na odpor, je agresorem ze všech největším. Američané vměšující se a intrikující všude, jak a kde si zamanou, rozpoutávající nepokoje stupňované k násilí a následným občanským válkám, Američané hubící pak nemilosrdně bombardováním civilní obyvatelstva řady zemí, jsou demokraté mírotvorci.    Číst více …

Luděk Prokop : Rozum lidí …

05.10.2014 Bez komentářů

 Rozum lidí, co nechtějí válku, to nechápe a pochopit neumí.

Parlamentní listy: Ukrajina se musí bránit Rusku a nezbytně potřebuje naše zbraně. Do boje nad knížecím rozhovorem rázně vstoupil Jaromír Štětina – odkaz zde.

Konání, projevy a proslovy Schwarzenberga a Štětiny se drasticky vymykají našemu přání o zachování míru. Některé výroky si dovolím zopakovat, aniž by jejich smysl a význam byly jakkoli ovlivněny vytržením z kontextu. Číst více …