Archív

Příspěvek oštítkován ‘Forgáč’

Štěpán Forgáč : Demokratizovat stát skrze stát je nesmysl

16.04.2016 Bez komentářů

Tvrdím, že státy, soustátí a privátní kapitál byli/jsou/ budou spojenci v ovládání lidu. Demokracie v rámci synergie jejich moci byla/je/bude nemožná.

Je tedy demokracie vůbec možná? Ano, je možná za předpokladu opuštění současného modelu společnosti. Nejprve je nutno si uvědomit, že není demokracií. Dále, že nový, skutečně lidově mocenský model společnosti je nutno hledat mimo stát, přesněji řečeno mimo jeho mocenský charakter.

Číst více …

Štěpán Forgáč : To co nutně potřebujeme, je svoboda.

22.02.2016 Bez komentářů

Společnost je nemocná. Klademe si dvě základní otázky:

1. Proč je nemocná?
2. Jak ji léčit?

Odpověď na otázku diagnostickou – proč je společnost nemocná, zní: Proto, že se chová nepřirozeně. Nepřirozeně tím, že považuje lež za pravdu, že svoboda jednotlivce má být nadřazena svobodě společnosti. Tato skutečnost je pro společnost ve svých důsledcích fatální.

Číst více …

Štěpán Forgáč : Otevřít oči bude to nejtěžší

08.01.2016 Bez komentářů

Gestalt teorie (psychologie) říká:

1. Organizace je „zdravá“ pokud je vzájemné působení organizace a prostředí v rámci daného teritoria v souladu s důvodem jejího vzniku.
2. Organizace je „zdravá“, pokud je schopna tvořivého přizpůsobení.

Organizací je i každé občanské společenství, ať má 2 nebo x milionů členů.

Číst více …

Luděk Prokop : Česko je pro prodloužení sankcí EU vůči Rusku

23.12.2015 komentáře 2

Česká republika je pro prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku o půl roku. Šéf kabinetu Bohuslav Sobotka (ČSSD) to uvedl ve čtvrtek na jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Sankce vůči Rusku by se měly během čtvrtka a pátka řešit na zasedání Evropské rady v Bruselu.

Abychom nebyli za magory, ponechme otázku, v čí prospěch je tento Sobotkův postoj, potažmo postoj Česka, raději stranou. Neméně tristní může být zodpovězení otázky v čí neprospěch.

Číst více …

Štěpán Forgáč : Démon dobra (text písně)

15.12.2015 Bez komentářů

Pozdravljáju vas gospodin Putin
Tak jsme se konečně dočkali
Díky vám spadly nám klapky s očí
A našli to co jsme hledali

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags:

Štěpán Forgáč : Zadržíme vrahy dravé (poezie)

25.11.2015 1 komentář
Categories: Aktuálně z domova Tags: ,

Štěpán Forgáč : Naše svoboda? Nesmysl!

29.10.2015 1 komentář

Svobodným je jenom ten, kdo může rozhodovat sám o sobě. Platí to pro jednotlivce i kolektivy. Dále platí, že jednotlivec může být svobodným jen jako člen svobodného kolektivu.

Jak je to tedy s naší – společnou svobodou? Tristně! Zatím svobodní nejsme. Zdůvodnění je jednoduché. Nechali jsme se obelhat a považujeme nesvobodu za svobodu. Předali jsme společné rozhodování o věcech společných – svou svobodu do rukou zastupitelů. Učinili jsme je svými poručníky.

Číst více …

Štěpán Forgáč : Nová politika II

08.10.2015 komentáře 3

Přirozený kolektivismus je postaven na nadřazenosti celku nad svými členy. Ti, kdo ho obhajují vědí, že jakékoliv lidské společenství je ve zdravém a v nejvyšší možné míře bezpečném stavu, jestliže jeho členové respektují a praktikují tuto přirozenost svého bytí.

Každý člověk má kolektivnost zakódovánu ve svých genech. Kolektivismus má zvláštní a prioritní postavení vůči individualismu. Kolektivismus individualismus neodmítá (individualismus kolektivismus odmítá), naopak jej pojímá jakou svou nezbytnou součást. Kolektivismus na rozdíl od individualismu respektuje přirozenost bytí, jež spočívá v součinnosti jednotlivců v rámci kolektivu.

Číst více …

Štěpán Forgáč : Nová politika

01.10.2015 komentáře 3

Konání Nové republiky nepovažuji za dostatečně přínosné. To co dělá, nemá potřebný tah na branku. Je to proto, že nemá dostatečně revoluční program. Ale to se týká všech současných občanských aktivit.
Nová republika by měla být jedním z iniciátorů vzniku nové politiky.

Co by měli tito iniciátoři dělat?
Iniciovat vznik celostátní soustavy politických stran a hnutí s novým posláním – demokratizací politiky.

Číst více …

Štěpán Forgáč : Zdali víte, lidičky? (píseň)

13.09.2015 1 komentář

Zdali víte, lidičky, kdo tu s námi vrtí,
kdo nás učí spotřebovat a ubavit se k smrti.
Zdali víte, lidičky, kdo nás nutí užít,
Celý život otročit a do smrti dlužit.
Zdali víte, lidičky, víte, kdo zlo plodí,
kdo nás nutí potřebovat i to co nám škodí?

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags:

Štěpán Forgáč : Kdo odmítá kolektivismus, odmítá své bezpečí

02.09.2015 Bez komentářů

Stále jsme ze všech stran krmeni nesmysly o nutnosti odmítat kolektivismus. Jako odstrašující příklad je v současnosti uváděna např. Severní Korea. Tvrzení, že je kolektivistickým režimem je ukázkovým příkladem sofismu – vydáváním nepravdy za zdánlivou pravdu.

Jak to tedy je? V tzv. kolektivistických společenských formacích ani náhodou a nikdy nečinil v daném území politická ani ekonomická rozhodnutí kolektiv jeho obyvatel. Tato rozhodnutí činila elita (skupina nebo jednotlivec) na základě ideologie. Je to jen jedna z forem elitarismu.

Číst více …

Štěpán Forgáč : Já se ptám

Já se ptám

Proč se v hlavě rodí jen
Proč se honí za čelem
Otázky po věky věků stále stejné
Proč je svět tak jak je
Proč v něm zvůle panuje
Řekněte mi proč já se ptám.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags: ,