Archív

Příspěvek oštítkován ‘korupce’

Luděk Prokop : Nepřímá úměra české spravedlnosti v pojetí českého práva.

24.05.2016 Bez komentářů

Platí nejen v oblasti ekonomické, kdy menší delikt je trestán nekompromisně a čím závažnější, „mohutnější“ delikt, tím benevolentnější postih, mnohdy vyhnilý až do ztracena. Až k úplné beztrestnosti u deliktů nejmohutnějších (viz splácení, respektive neplacení dluhu ČSSD a nerespektování soudního verdiktu ve věci advokáta Altnera, nebo vyšumění skandální záležitosti kolem OKD – do neřešení vyústěném k nevyřešení).

Číst více …

Luděk Prokop : Fotbalový újezd Marka Pilného a zvláštní morální kritéria prohřešků v českém fotbalu.

17.05.2016 Bez komentářů

Nemám sympatie k moralistům, ať již se přehnané moralizování týká čehokoli. Mé životní zkušenosti mne přesvědčily, že ti nejzarputilejší moralisté mívají vadný charakter a jejich morálka bývá často hodně amorální.

Marka Pilného znám pouze sporadicky od vidění. Působí dojmem slušného člověka, kterým nejspíš ve skutečnosti i je. První pohled na jeho extempore v roli čtvrtého rozhodčího, (dlužno dodat, který neřídí zápas), vzbudil můj smích.

Číst více …

Admin : Vetřelec v Jičíně

01.05.2016 komentáře 2

Na dobře vyřešené sídliště z roku 1980, kde si sousedé nekoukají do talíře, kde bylo dostatek zeleně i prostor pro relaxaci, které bylo revitalizováno v minulých 5-ti letech, kde byla rozšířena parkovací místa (a kde už zase není kde zaparkovat) se chystá zapustit drápy vetřelec. S jeho plány se celý původní architektonický záměr sídliště poroučí do „kelu“. I typ domu je naprosto jiný.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags:

Admin : Úředníků není nikdy dost (zvláště před volbami)

18.12.2015 komentáře 4

Agentura CVVM dnes opět uvedla svůj průzkum předvolebních preferencí. Tak nám opět ČSSD roste, dokonce předstihla Babišovo ANO. Důvod – neznámý, ale lehce domyslitelný. A ten se jmenuje – zvýšení platů státních zaměstnanců. V principu nelze nic namítat, veškerá práce v kolonii (protektorátu) zvané Česká republika, je silně a cíleně podhodnocena. Navíc je vše utlumeno neustálými intervencemi ČNB. Tiskne nekryté peníze Amerika (FED), tiskne nekryté peníze Evropská unie (ECB), tiskne tedy nekryté peníze i ČNB. Klasické letadlo …

Číst více …

Admin : Oni mají policii, my máme justici …

13.10.2015 Bez komentářů

V souvislosti s dnešním zásahem ÚOOZ (Útvar pro odhalován í organizovaného zločinu) vůči bývalému ministrovi vnitra Langerovi a spol. stojí za připomenutí článek z blogu současného ministra spravedlnosti JUDr. Pelikána Oni mají policii, my máme justici, který napsal v polovině roku 2012. Všimněte si slovního spojení “ zločinné spolčení, které užívá slovo demokracie“ – a jsme u podstaty problému naší (západní) společnosti.

Číst více …

Ing. Václav Princ : Dopis občana vládě České republiky

07.10.2015 Bez komentářů

PrincPane premiére Bohuslave Sobotko, páni ministři, vládo ČR,

jako občan České republiky vyjadřuji svou velmi hlubokou nespokojenost s tím, jak nakládáte s mocí, která vám byla občany této země dočasně propůjčena. Vaše konání nekoresponduje se slibem, který jste skládali po svém zvolení do rukou prezidenta republiky ve smyslu znění čl. 69 písm. 2 Ústavy ČR, zákona č. 1/1993 Sb. :

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.

Číst více …

Luděk Prokop : Zamyšlení nad morálkou, nejen Jiřího Pehe

19.04.2015 Bez komentářů

 Moralista Jiří Pehe – KOMENTÁŘ: „Národní test jménem Vladimír Růžička“.
Jsem si naprosto jistý, že bych neobstál v žádném testu našich moralistů. Věci závažné, jako je novorozený ukrajinský fašismus, s četnými průvodními násilnickými projevy hrubého zrna, je ponechávají v absolutním klidu, pokud jim vyloženě nefandí. Korupčních afér po totálním znehodnocení morálních aspektů, kdy korupční aféry jedna překrývá druhou, jsme takřka přesyceni. A církevní restituce mají zelenou, vzdor všem slibům před volbami.

Číst více …

Vlk se nažral a koza zůstala celá?

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci tří z ODS, jehož účel je podivný (abych neřekl něco horšího), je určitě nemístné, protože nebyl důvod je učinit. Šlo o vzdání se mandátu za trestních okolností dále uvedených. ÚS sám prohlašuje, že další okolnosti jednání tří poslanců posuzovat nebude –  tu vlastní korupci a vlastizradu, (a že tedy „koza zůstává celá“). To prý je zcela v kompetenci vyšetřovatelů. Ale ÚS zasáhl do kompetence vyšetřovatelů tím, že nařídil propuštění vyšetřovaných z vazby („vlk se nažral“), a tím umožnil dělat jim něco, čemu měla vazba zabránit.  Neboli zmařil práci vyšetřovatelů. Tak pracuje (maně si vzpomínám na silná slova pana ministra) soud? Dokonce Nejvyšší?     Číst více …

Politicky poctivé a lidsky důstojné ?

16.06.2013 Bez komentářů

Trochu historie – 7.11.2012 : Vláda pravděpodobně přežije hlasování o důvěře. Na dnešní večerní schůzce si to potvrdili lídři koalice. Vládní tábor tak má ve Sněmovně dostatek hlasů prosadit i normy vrácené Senátem. „Rebelující“ poslanci ODS Ivan Fuksa, Marek Šnajdr a Petr Tluchoř složí před hlasováním mandát. „Nechceme nástup komunistů k moci,“ oznámil na tiskové konferenci Tluchoř. Poslanci Jan Florián a Tomáš Úlehla podpoří vládní daňový balíček, tedy sazby 15 a 21 procent DHP. V ODS všichni zůstávají. Petr Fiala, který již z ODS vystoupil, se zdrží hlasování.      Číst více …

19.1.2013: Velký sněm nespokojených občanů Čech, Moravy a Slezska

Slávek Popelka

Když korupce pronikne všemi ústavními orgány a ohrozí samu podstatu národa, nastane nutnost prosadit závažné politické změny. Vlády musí odvozovat svoji oprávněnou moc ze souhlasu národa a užívat ji jen v jeho prospěch. Když začne být vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou. Rozvážnost přikazuje, aby vlády nebyly měněny pro nejasné důvody. Ale když podvody a korupce politiků ohrožují celý národ, je právem a povinností občanů takovou vládu svrhnout a vytvořit novou.   Číst více …

Česká republika – kořist mafie a politických stran

27.12.2012 komentáře 3

V e-mailu se mi objevily soubory od Františka H. s tématikou prorůstání zločinu do naší politiky, do našich politických stran, do naší společnosti.  Nejsou to informace nijak nové, byly vydány knižně (již jsem se s nimi seznámil, s některými uváděnými firmami i osobně), přesto jsou stále aktuální. Autorem je Jaroslav Kmenta, tématika Kmotr Mrázek. Je to celkem pět dílů – čtyři se zabývají činností bývalého veksláka Františka Mrázka, poslední díl Vítem Bártou.      Číst více …

Svobodu pro Smetanu, vězení pro gaunery

10.12.2012 Bez komentářů