Archív

Příspěvek oštítkován ‘Mrázek’

Ing. Josef Mrázek, CSc. : O budoucnosti EU

19.07.2016 komentáře 4

Naše budoucnost po brexitu a turecké tragedii – s jinou EU nebo bez EU

Kromě budoucnosti v opravené EU anebo bez EU je zde zdánlivě ještě třetí možnost, budoucnost v rámci nezměněné EU. Ale nezměněná EU žádnou budoucnost nemá, protože směřuje ke své i naší likvidaci masivní imigrací a jadernou válkou.

Výběr je tedy zúžen. Můžeme se pouze zapojit do pokusu změnit EU a buď se to povede, nebo nás EU sama vyžene, pokud mezitím nezanikne.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Tři politiky …

08.07.2016 Bez komentářů

Tři politiky: tvůrkyně míru, prodejná děvka a užitečná pomocnice – tu může poskytnout nový způsob voleb.

Když na světě lidí přibývalo a zájmy jednotlivých rodin, rodů a kmenů se začaly křížit, byla vynalezena politika jako způsob uspořádávání věcí společných praktičtějším a ušlechtilejším způsobem, než vzájemným zabíjením. Potřebná dohoda o řešení, které by uspokojivě respektovalo zájmy všech zúčastněných, byla hledána  vyjednávači prvotní politiky, prvními diplomaty. Přinášela mír a dostávala přednost před řešením sekyrou.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Zločiny ČNB

02.07.2016 Bez komentářů

Ministr Babiš škrtí výdaje, aby udržel schodek 60 miliard Kč, ale nedbá toho, že ČNB v témže roce vyhodí jen při vývozu 330 miliard Kč navíc.

Dne 30.6.2016 ohlásil končící guvernér Singer, že ČNB bude intervencemi udržovat kurs 27 Kč za euro ještě nejméně o rok déle. Nemohl poukázat na klady tohoto opatření, protože má jen zápory, a tak se mlhavě zmínil o Brexitu, ovšem ten, pokud by nás ohrožoval, tak jen následkem intervencemi obstarávané svázanosti koruny s eurem.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Co musíme změnit

20.06.2016 Bez komentářů

Tento článek je o penězích, které nedostáváte, o přizabitém státě, a o tom, co musíme změnit.

Běží dvacátý šestý rok od okamžiku, kdy se lidé dobré vůle těšili, že opravíme, co je potřeba opravit, a budeme během několika let opět lepší, než naši západní a jižní sousedé. Ve srovnání s vývojem Československé republiky po první světové válce a Německa po druhé světové válce, byl však vývoj České republiky po roce 1989 přímo katastrofální.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

06.05.2016 komentáře 4

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi, prezidentu České republiky

Vážený pane prezidente,

         je pěkné, že asi 70% občanů České republiky je spokojeno s tím, jak si vedete v prezidentské funkci, všechny je ovšem neznám, ale spolupracuji s aktivisty, kteří jsou typickými reprezentanty této většiny občanů. Máme zásadní problém. Zatímco, například, ve věci těžkého ohrožení migrací hájíte národní zájmy tak, jak je třeba, ve věci ničivé činnosti ČNB se na Vás obracíme marně.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags: , ,

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Dobrá vláda se pozná podle štěstí národa, takovou chceme mít

22.04.2016 Bez komentářů

Růst HDP dosažený okradením národa ke štěstí nevede

Na jižním úbočí Himalájí je maličká země Bhútán a vládne tam osvícený monarcha, který dosud nebyl odstraněn, protože tak malou, chudou a odlehlou zemi se asi nevyplatí obsadit a vykrást. Díky tomu je Bhútán příkladem, že vládnout se dá i podle rozumu a ve prospěch obyvatel. A  nemusí to být ani žádná opěvovaná demokracie, která, jak to známe, skutečnou demokracií ani nebývá a vládnou peníze a cizí zájmy.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags: , ,

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Jak udržet lékaře a zdravotní sestry v republice

11.04.2016 Bez komentářů

V roce 1995 jsem slyšel od řeckého profesora, že není třeba litovat nákladů ztracených tím, že někteří na náklady státu vystudovaní lékaři odcházejí do ciziny. Řekl, že většinou se do Řecka vrátí a přinesou cenné zkušenosti. Moc mne nepřesvědčil, ale jen málo lékařů a sester tehdy od nás odcházelo. Postupem času západní státy, vědomy si kvality našich absolventů, zlepšovaly podmínky pro jejich přijetí a naopak obtížnost získávání samostatnosti a dlouhá doba k tomu potřebná v ČR při nejmenším přetrvávala.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Klíč k nápravě financování veřejného zdravotnictví

06.04.2016 Bez komentářů

 Na co musí mít veřejné zdravotní pojištění peníze

Ústava ČR ukládá státu, aby zajišťoval dostupnost zdravotní péče pro každého občana. Jde o rovný přístup k patřičné, to jest úplné a kvalitní péči,  jak to blíže určují další zákony vyšší právní síly. Stát odpovídá za fungování veřejného zdravotnictví, schopného poskytovat garantovanou péči kvalitně a hospodárně.

Ústava ČR také stanoví, že tato péče se přímo neplatí, hradí se solidárně z veřejného zdravotního pojištění, což pro stát znamená zřídit a mít pod kontrolou veřejnou zdravotní pojišťovnu.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Aby Česká národní banka sloužila českému národu

31.03.2016 komentáře 4

Otevřené dopisy poslané panu prezidentovi ve věci poškozování České republiky Českou národní bankou vyvolaly živý zájem a potvrdilo se, že mají širokou podporu  občanů. Zatím však nepřinesly viditelný výsledek a proto zopakuji a doplním základní argumenty o které se nutnost nápravy opírá.

Nejen podle občanského pohledu na věc, ale také po odborném ekonomickém rozboru dost překvapuje, že se nikdo z odpovědných činitelů nezabývá kvantifikací obrovských ztrát třeba jen v zahraničním obchodu, které banka způsobuje. Snad ještě hůře na tom je chápání právní stránky věci.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Otevřený dopis prezidentu republiky Miloši Zemanovi

14.03.2016 1 komentář

Vážený pane prezidente,

smutná zpráva (pořad OVM v ČT), že Česká národní banka vydala jen během ledna aúnora 2016 na znehodnocování české koruny dalších 114 miliard Kč, nás nutí připomenout, že se potvrzuje, co kritického již bylo o akci ČNB napsáno, a že jste jediný, kdo může na porušování zákona o České národní bance reagovat hned. Zároveň se jeví jako naléhavé podat na odpovědné funkcionáře ČNB trestní oznámení kvůli podezření, že prosazují jiné zájmy, než které podle zákona o ČNB prosazovat mají.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ jako služba občanům

13.03.2016 Bez komentářů

Navazujeme na výsledky debaty o reformních návrzích u „Hranatého stolu“, publikované v roce 2009. V rozmezí od prosince 2007 do konce roku 2008 uspořádal Svaz pacientů ČR serii diskusních večerů nazvanou „Hranatý stůl“ při které předložil představu o řešení problémů zdravotnictví v souladu s Listinou základních práv a svobod a s dalšími mezinárodními zákony garantovanými Ústavou ČR. Měla název: „Veřejné zdravotnictví jako služba občanům“.

Od té doby uplynulo více než sedm let a mnohé problémy zůstávají nedořešeny, nebo ani nebylo započato s jejich řešením. Chceme některé z nich připomenout formou stručného označení podstaty problému a jeho řešení.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Novoroční bilance IV

NOVOROČNÍ BILANCE PO DVACETI ŠESTI LETECH ŠPATNÉ SPRÁVY STÁTU díl čtvrtý – na cestě k lepšímu způsobu politiky

Dvacet šest let je generační rozdíl, moc dlouhá doba k napínání naší trpělivosti a určitě dost dlouhá doba na to, abychom podle stavu státu na začátku a na konci tohoto období mohli spolehlivě posoudit, jak se dbalo zájmů obyvatelstva.

Číst více …