Archív

Příspěvek oštítkován ‘politika’

Admin : Oliver Cromwell … vzkaz dnešním politikům

14.07.2016 1 komentář

 Oliver Cromwell 20.4.1653 v Londýně při rozehnání „Dlouhého parlamentu“ :

Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné správy. Nejste než nájemní ničemové. Svou zemi byste prodali za kus bídného žvance jako Ezau, svého Boha byste zradili pro pár drobných jako Jidáš.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Tři politiky …

08.07.2016 Bez komentářů

Tři politiky: tvůrkyně míru, prodejná děvka a užitečná pomocnice – tu může poskytnout nový způsob voleb.

Když na světě lidí přibývalo a zájmy jednotlivých rodin, rodů a kmenů se začaly křížit, byla vynalezena politika jako způsob uspořádávání věcí společných praktičtějším a ušlechtilejším způsobem, než vzájemným zabíjením. Potřebná dohoda o řešení, které by uspokojivě respektovalo zájmy všech zúčastněných, byla hledána  vyjednávači prvotní politiky, prvními diplomaty. Přinášela mír a dostávala přednost před řešením sekyrou.

Číst více …

Štěpán Forgáč : Nová politika

01.10.2015 komentáře 3

Konání Nové republiky nepovažuji za dostatečně přínosné. To co dělá, nemá potřebný tah na branku. Je to proto, že nemá dostatečně revoluční program. Ale to se týká všech současných občanských aktivit.
Nová republika by měla být jedním z iniciátorů vzniku nové politiky.

Co by měli tito iniciátoři dělat?
Iniciovat vznik celostátní soustavy politických stran a hnutí s novým posláním – demokratizací politiky.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Jak provozovat politiku, aby sloužila lidem

09.07.2015 komentáře 4

Aby politika byla dobrým nástrojem k obstarávání věcí společných, potřebujeme lepší poslance a senátory v parlamentu a občanům i občanské společnosti prospěšný program. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak zlepšit složení Sněmovny PČR.

Nejprve nahlédneme do Ústavy, abychom zjistili, kdo nám podle ní vlastně vládne. Potom zvážíme, co udělat, aby zastupitelé zastupovali nás.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Politický klub v Pivní baště

09.07.2015 1 komentář

Využít hospody jako politické kluby, kterými do jisté míry ode dávna jsou, je docela přirozené. A setkání skupiny Nová republika v pražské Pivní baště bylo toho příkladem a nově ukázalo, že jednat se může i bez kouření. Jinak se ale potvrdilo, že využití takového klubu má své dost těsné meze. Klenba Pivní bašty je příjemně chladná a akustika je tam dobrá, ale dobré technické podmínky samy nestačily k tomu, aby se věci významněji hnuly kupředu. Ne, že by nebylo co řešit.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags: ,

Admin : Některé dopady současné krize

1. Stoupne odpor občanů k Evropské unii a jejim orgánům. Projeví se velmi nízkou účastí na aktuálních eurovolbách. Bude to ale průvodním jevem ve všech zemích EU. Bude tím dále pokračovat stoupající tendence odtržení eurobyrokratů od poddaných …      Číst více …