Archív

Příspěvek oštítkován ‘Zeman’

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

06.05.2016 komentáře 4

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi, prezidentu České republiky

Vážený pane prezidente,

         je pěkné, že asi 70% občanů České republiky je spokojeno s tím, jak si vedete v prezidentské funkci, všechny je ovšem neznám, ale spolupracuji s aktivisty, kteří jsou typickými reprezentanty této většiny občanů. Máme zásadní problém. Zatímco, například, ve věci těžkého ohrožení migrací hájíte národní zájmy tak, jak je třeba, ve věci ničivé činnosti ČNB se na Vás obracíme marně.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags: , ,

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Aby Česká národní banka sloužila českému národu

31.03.2016 komentáře 4

Otevřené dopisy poslané panu prezidentovi ve věci poškozování České republiky Českou národní bankou vyvolaly živý zájem a potvrdilo se, že mají širokou podporu  občanů. Zatím však nepřinesly viditelný výsledek a proto zopakuji a doplním základní argumenty o které se nutnost nápravy opírá.

Nejen podle občanského pohledu na věc, ale také po odborném ekonomickém rozboru dost překvapuje, že se nikdo z odpovědných činitelů nezabývá kvantifikací obrovských ztrát třeba jen v zahraničním obchodu, které banka způsobuje. Snad ještě hůře na tom je chápání právní stránky věci.

Číst více …

Luděk Prokop : Mitrofanovy oči jsou jiné, než oči občanů a obyčejných lidí

02.02.2016 Bez komentářů

Pod očima Mitrofanova vychází na „novinkách. cz“ série článků s jedním a stále týmž tématem. Tím je zapšklá nenávist provázená hlubokým komplexem méněcennosti, nenávist vůči našemu přímo volenému prezidentovi. Články jsou obvykle uváděny pod fotkou Alexandra, na které Saša předvádí pózu zamyšleného mudrlanta. Pózuje s nacvičeným, zamyšleným pohledem natolik očividně, že připomíná debilní výraz absolventa zvláštní školy, předvádějícího sebe sama za absolventa školy vysoké.

Číst více …

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Otevřený dopis panu prezidentovi ve věci peněz nás občanů

01.02.2016 Bez komentářů

Sotva někoho překvapil výsledek srovnání kupní síly českých, německých a rakouských mezd a platů, které uveřejnily odbory, a vyšla nám zhruba polovina toho, co oběma sousedům. To mi připomnělo listopad 2013, kdy ČNB zaútočila na českou korunu. A tehdy mne napadlo, že kdyby Rada ČNB skutečně chtěla zvýšit inflaci, mohla podpořit zvyšování příjmů obyvatel, které potřebuje startovní impuls větším zvyšováním mezd ve sféře státního vlivu a v návaznost na to i důchodů a sociálních dávek. ČNB ukázala, že pro ni není problém natisknout startovací kapitál a ten by v tomto případě účelně sloužil a nebyl umrtven v dluhopisech.

Číst více …

Admin : Tak se nám pěkně odkopávají … kauza „kalašnikov“

27.01.2016 komentáře 2

 Miroslava Němcová (ODS) : Jsem přesvědčena, že citace článku 63 Ústavy ukazuje rozsah oblastí, v nichž je bezpodmínečně nutná spolupráce prezidenta a předsedy vlády České republiky. Bez této spolupráce je ohroženo faktické fungování země, je znemožněno dodržování Ústavou zakotveného principu rozdělení moci a je ohrožen samotný princip parlamentní republiky.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags: , ,

Luděk Prokop : Záplava mediálního a politologického šílenství kolem posledního „bonmotu“ prezidenta

27.01.2016 Bez komentářů

Původně jsem nemínil k těmto fantasmagoriím psát vůbec nic. Ale když je něčeho moc a vice než příliš, nedalo mi to.

Prezidentovo velice stručné vysvětlení rozdílu mezi způsoby demokratickými a nedemokratickými, vyslovené na otázku, která pravděpodobně v souvislosti s naprosto bezradným a obojakým lavírováním naší vlády, s obojakým lavírováním kolem migrační narůstající záplavy, možná napadá čím dále více lidí. A sice v počtu přímo úměrném růstu počtu informací o nepřijatelně agresivním, bezuzdném chování imigrantů v sousedním Německu, nebo ve vzdálenějším Švédsku. Chování provázeném neuvěřitelnou bezmocí jak úřadů, tak i bezpečnostních složek.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags: , ,

Luděk Prokop : Proč nenávidět Rusko? – Protože proto.

01.11.2015 Bez komentářů

Tak je to správné a pořádek musí být.

Protiruská propaganda může uspět pouze u menšiny, takřka bezdůvodně zatvrzelého rusofobního myšlení. Myšlení zabedněného, uzavřeného pro jakékoli objektivní informace, vybočující z rámce zaslepené nenávisti. Slepé nenávisti myšlení absolutně nedotknutelného racionálními poznatky. U většiny lidí u nás, antipatie k Rusku přetrvávala od doby okupace. Paradoxně k Rusku, nikoli k Ukrajině, vzdor okolnosti, že pokyn k okupaci vydal Ukrajinec Brežněv a vzdor skutečnosti, že mezi okupanty, nehledě k dalším národnostem, bylo více Ukrajinců než Rusů.

Číst více …

Karel Čapek : Agathon čili o moudrosti (Menší prózy)

22.10.2015 komentáře 3

 Chytrý politik může býti docela dobře taškář a škůdce republiky; ale rozumným politikem nazveš jen toho, kdo dovede řídit věci k obecnému užitku a chvályhodně; kdežto moudrý politik, pánové, to jistě cítíte všichni, zkrátka takovému se říká otec vlasti nebo podobně; z toho je vidět, že má moudrost něco zvlášť srdečného.

Když o někom řeknu, že je chytrý, myslím tím pozoruhodnou zvláštnost; je to, jako bych třeba řekl, že včela má žahadlo nebo slon chobot.

Číst více …

Luděk Prokop : Vulgární nadávky presidentovi, jeho voličům – a souvislosti

08.09.2015 Bez komentářů

ProkopKdysi jsme přivykli na vybrané, decentní vyjadřování známých umělců, zástupců naši kulturní fronty, která se mohla loajalitou k socialismu a loajalitou k někdejším představitelům státu, přímo přetrhnout. V uctivém předklonu, s dokonale hranou, nebo i skutečnou oddaností k režimu, k národu i k našemu státu a neméně k jeho představitelům. Přispívali, seč mohli k výchově mladé generace, při výchově mládeže k úctě k našemu státu i ke státnímu zřízení a ke státním představitelům. Lze dokladovat z dobových dokumentů, komentářů i filmových záběrů, že tak činili poctivě a svědomitě.

Číst více …

Admin : Prezident Zeman je v Číně

02.09.2015 1 komentář

 Je dobře, že náš prezident Miloš Zeman reprezentuje naši republiku v Číně, při příležitosti oslav konce 2. světové války, který si připomínáme dnes – 2.9.2015. Tedy 70 let od posledního výstřelu a posledních obětí celosvětového konfliktu.

Ať se z toho rektální presstituti v České televizi a někteří protektorátní politici třeba „osypou“. Hnědá je dobrá ?

Dáváme mu opět palec nahoru !

.

Ing. Josef Mrázek, CSc. : Nejvyšším ústavním činitelům chybí znalost a smělost

Prezidenta Zemana navštívili pánové Štěch a Hamáček, předsedové komor našeho parlamentu. Mluvili, mimo jiné, o činnosti České národní banky. Je hezké, že jsou si vědomi, že zastupují celý národ a vnímají, co si běžný občan myslí o ČNB. Jejich stanoviska však měla být podložena úplnější znalostí problému a dostatečně smělá, jak by u tribunů lidu náleželo. Česká televize nejvíce citovala předsedu senátu Štěcha, který se doprošoval, aby ČNB aspoň trošku polevila v tom, co dělá. Ovšem ona to dělá úplně špatně, takže ten kompromis by byl stále ještě špatný.

Číst více …

Categories: Aktuálně z domova Tags: , ,

Admin : Kdo je hlupák a kdo pokrytec ?

18.08.2015 komentáře 2

 Miloš Zeman je sice moc chytrý, ale k důstojné reprezentaci státu mu chybí všechno ostatní. Chybí mu morálka i rozum a také ohleduplnost vůči ostatním. Je to populista. Povídá lidem to, co si myslí, že chtějí od něj slyšet, proto jim to dává. Ve své podstatě je ale hulvát. Sice inteligentní, ale hulvát. Bude dál provokovat a získávat si sympatie „publika“. Konejšit svou ješitnost.

Říká přesně to, čím se může zavděčit hloupým lidem. On ví, že hlupáků je většina, těm se chce zalíbit. A navíc nadbíhá Rusákům a já se bojím domyslet toho, proč to dělá.

Číst více …